ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ICE TEA

ICE TEA ΓΙΑ SUPER ΔΡΟΣΕΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ DRINKS!

Virgin ή όχι, τα ice tea syrups της Essenza, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, είναι η φυσική/γήινη νότα που προσθέτει "σπιρτάδα" στις γεύσεις του καλοκαιριού. Μία σειρά από 5 φυσικά εκχυλίσματα από πράσινο και μαύρο τσάι, μόνα τους ή συνδυασμένα με τα fruit purees FRUIT N' MIX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μοναδικών συνταγών, πάντα με την εγγύηση ποιότητας της ESSENZA.

ICE TEA PASSION FRUIT

ICE TEA ΛΕΜΟΝΙ

ICE TEA ΡΟΔΑΚΙΝΟ

ICE TEA ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ

ICE TEA ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ

Αν ψάχνετε

“Παραγωγή Συμπυκνωμένο τσάι”

“Παραγωγή Ice Tea”

“Παρασκευή Συμπυκνωμένο τσάι”

“Παρασκευή Ice Tea”

“Μονάδα παραγωγής Συμπυκνωμένο τσάι”

“Μονάδα παραγωγής Ice Tea”

“Εταιρεία Συμπυκνωμένο τσάι”

“Εταιρεία Ice Tea”

“Χονδρική πώληση Συμπυκνωμένο τσάι”

“Χονδρική πώληση Ice Tea”

“Εμπορία Συμπυκνωμένο τσάι”

“Εμπορία Ice Tea”

“B2b Συμπυκνωμένο τσάι”

“B2b Ice Tea”

“Ιδιωτική ετικέτα Συμπυκνωμένο τσάι”

“Ιδιωτική ετικέτα Ice Tea”

“Για επαγγελματίες Συμπυκνωμένο τσάι”

“Για επαγγελματίες Ice Tea”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Συμπυκνωμένο τσάι”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Ice Tea”

“Παραγωγή Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Συμπυκνωμένο τσάι Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Συμπυκνωμένο τσάι Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Συμπυκνωμένο τσάι Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Συμπυκνωμένο τσάι Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Συμπυκνωμένο τσάι Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ice Tea Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ice Tea Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ice Tea Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ice Tea Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ice Tea Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Συμπυκνωμένο τσάι Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Συμπυκνωμένο τσάι Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Συμπυκνωμένο τσάι Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Συμπυκνωμένο τσάι Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Συμπυκνωμένο τσάι Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Ice Tea Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Ice Tea Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Ice Tea Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Ice Tea Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παραγωγή Ice Tea Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Συμπυκνωμένο τσάι Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Συμπυκνωμένο τσάι Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Συμπυκνωμένο τσάι Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Συμπυκνωμένο τσάι Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Συμπυκνωμένο τσάι Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Ice Tea Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Ice Tea Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Ice Tea Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Ice Tea Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Παρασκευή Ice Tea Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Συμπυκνωμένο τσάι Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Συμπυκνωμένο τσάι Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Συμπυκνωμένο τσάι Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Συμπυκνωμένο τσάι Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Συμπυκνωμένο τσάι Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Ice Tea Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Ice Tea Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Ice Tea Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Ice Tea Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Μονάδα παραγωγής Ice Tea Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Συμπυκνωμένο τσάι Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Συμπυκνωμένο τσάι Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Συμπυκνωμένο τσάι Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Συμπυκνωμένο τσάι Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Συμπυκνωμένο τσάι Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Ice Tea Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Ice Tea Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Ice Tea Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Ice Tea Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εταιρεία Ice Tea Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Συμπυκνωμένο τσάι Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Συμπυκνωμένο τσάι Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Συμπυκνωμένο τσάι Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Συμπυκνωμένο τσάι Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Συμπυκνωμένο τσάι Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Ice Tea Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Ice Tea Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Ice Tea Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Ice Tea Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Χονδρική πώληση Ice Tea Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Συμπυκνωμένο τσάι Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Συμπυκνωμένο τσάι Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Συμπυκνωμένο τσάι Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Συμπυκνωμένο τσάι Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Συμπυκνωμένο τσάι Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Ice Tea Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Ice Tea Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Ice Tea Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Ice Tea Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Εμπορία Ice Tea Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Συμπυκνωμένο τσάι Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Συμπυκνωμένο τσάι Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Συμπυκνωμένο τσάι Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Συμπυκνωμένο τσάι Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Συμπυκνωμένο τσάι Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Ice Tea Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Ice Tea Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Ice Tea Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Ice Tea Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“B2b Ice Tea Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Συμπυκνωμένο τσάι Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Συμπυκνωμένο τσάι Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Συμπυκνωμένο τσάι Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Συμπυκνωμένο τσάι Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Συμπυκνωμένο τσάι Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Ice Tea Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Ice Tea Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Ice Tea Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Ice Tea Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Ιδιωτική ετικέτα Ice Tea Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Συμπυκνωμένο τσάι Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Συμπυκνωμένο τσάι Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Συμπυκνωμένο τσάι Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Συμπυκνωμένο τσάι Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Συμπυκνωμένο τσάι Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Ice Tea Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Ice Tea Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Ice Tea Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Ice Tea Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Για επαγγελματίες Ice Tea Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Συμπυκνωμένο τσάι Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Συμπυκνωμένο τσάι Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Συμπυκνωμένο τσάι Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Συμπυκνωμένο τσάι Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Συμπυκνωμένο τσάι Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Ice Tea Passion Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Ice Tea Λεμόνι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Ice Tea Ροδάκινο Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Ice Tea Πράσινο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”

“Αποστολή Σε όλη την Ελλάδα Ice Tea Μαύρο τσάι Χωρίς προσθήκη ζάχαρης”